اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

مطالبات جهان از طالبان نباید تنها به حق تحصیل زنان خلاصه شود

جامعۀ قلب آسیا در همکاری با مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه و مرکز همکاری بین‌المللی پوهنتون نیویارک، در پانزدهمین جلسه از سلسله گفت‌وگوهای مسیر۲ که به تاریخ ۱۶ فبروری برگزار شد، مسایل مربوط به حکومت شش ماهۀ طالبان، تعامل کشورهای منطقه‌ و جهان با رژیم کابل و بحران بشری و اقتصادی را در افغانستان مورد بررسی قرار داد.

سخنران بر فراگیربودن دولت تأکید ورزیده و خاطر نشان ساختند که باید به طالبان تفهیم شود که فراگیری نظام به معنای انتخاب نمادین افراد از قومیت‌های مختلف در ساختار نظام نیست؛ بل ایجاد فضای مطمین برای فعالیت سیاسی و اجتماعی به همۀ افغان‌ها می‌باشد.

آنان ابراز داشتند که تعامل جامعۀ بین‌المللی با طالبان و مطالبات آنان از کابل نباید تنها به‌حق تحصیل زنان خلاصه شود. مشارکت همه‌جانبۀ زنان و همۀ افغان‌ها در جامعه، به ویژه حق کار در همه سطوح و حق ایفای نقش فعال در جامعه مدنی از اهمیت مشابهی برخوردار است.

به باور دیپلومات‌های سابق و کارشناسان افغانستان و منطقه، در شش ماه گذشته، پیروزی نظامی طالبان منجر به ایجاد حکومت عادلانه، فراگیر و موفق نشده است. طالبان چنانچه در پی تعامل با کشورهای منطقه و سراسر جهان هستند، باید به فکر تعامل واقعی و معنادار با مردم افغانستان در داخل کشور نیز باشند.

سخنرانان با اشاره به‌تصمیم جوبایدن رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا دربارۀ ذخایر د افغانستان بانک و واکنش گستردۀ افغان‌ها و کشورهای منطقه و جهان در این زمینه، تأکید کردند که واشنگتن باید متوجه پیامدهای چنین تصمیم نادرستی باشد. آنان ابراز امیدواری کردند که محاکم امریکایی در این زمینه تجدید نظر کرده و تصمیم درستی اتخاذ کنند.