اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

طالبان و جامعۀ جهانی از بحران بشری و فروپاشی اقتصادی در افغانستان جلوگیری کنند

جامعۀ قلب آسیا در همکاری با مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانۀ انستیتوت دوحه، سیزدهمین دور گفت‌وگوهای مسیر ۲ را سه‌شنبه ۲۸سپتمبر با حضور کارشناسان و دیپلومات‌های اسبق کشورهای منطقه و جهان برگزار کرد.

شرکت‌کنندگان ضمن بحث دربارۀ وضعیت پیش‌ آمده در افغانستان ابراز داشتند: ممکن است جنگ و درگیری در کشور پایان یافته باشد؛ اما تأمین صلح و ثبات در افغانستان مستلزم مشارکت گروه‌های سیاسی و اجتماعی و تعامل و همکاری با جامعۀ بین‌المللی است.

دیپلومات‌ها و کارشناسان منطقه و جهان تأکید کردند که یک شگاف آشکار در رویکرد و نگاه کشورهای منطقه با کشورهای غربی دربارۀ رژیم جدید در افغانستان وجود دارد. این شگاف افزایش خواهد یافت، مگر این‌که تلاش‌های چندجانبه ترجیحاً به واسطۀ سازمان ملل متحد به منظور هماهنگی و همسویی جهانی به راه افتد.

شرکت‌کنندگان با بیان این‌که سرنوشت دولت تحت رهبری طالبان در افغانستان روشن نیست، اما طالبان و جامعۀ بین‌المللی مسوولیت دارند که از بحران گستردۀ بشری و همچنان فروپاشی اقتصادی در افغانستان جلوگیری کنند.