اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

بررسی نقش منطقه، سازمان ملل و جامعۀ بین‌المللی در حمایت از روند صلح افغانستان

جامعۀ قلب آسیا، روز دوشنبه (۱۴ سرطان) یازدهمین دور گفت‌وگوهای مسیر ۲ را دربارۀ حمایت منطقه‌ای و جهانی از صلح افغانستان برگزار کرد. خانم فاطمه گیلانی و خانم فوزیه کوفی، اعضای هیأت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان، سخنرانان اصلی یازدهمین دور گفت‌وگوها بودند.

شرکت‌کنندگان از تشدید جنگ و عدم التزام به مذاکرات صلح ابراز تأسف کرده و خواستار برگشت فوری دو طرف به میز مذاکرات و دست‌یابی به یک موافقه سیاسی شدند.

شرکت‌کنندگان، بر نقش مهم سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جامعۀ بین المللی در تسریع مذاکرات تأکید کرده و  اما نبود یک میکانیزم روشن و تعریف‌شده برای مذاکرات را یک چالش عمده خواندند.

سخنرانان نقش یک ناظر بی‌طرف در جریان مذاکرات را ضروری خواندند. برخی اشتراک‌کنندگان ابراز داشتند که کشور میزبان قطر و سازمان ملل متحد می‌توانند به طور مشترک این نقش را به طور موثری ایفا کنند.

در این دور گفت‌وگوها، دربارۀ ایجاد اجماع منطقه‌ای در حمایت و تسریع روند صلح و آیندۀ روابط منطقه با افغانستان در چارچوب معادلات جدید بحث شد.

این برنامه به همکاری مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه مستقر در دوحه و مرکز همکاری بین‌المللی پوهنتون نیویارک و با حضور دیپلومات‌های ارشد پیشین و محققان منطقه‌ای و جهانی به‌گونۀ آنلاین برگزار شده بود.