اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

بررسی فروپاشی دولت در دوازدهمین نشست مسیر ۲

در دوازدهمین دور گفت‌وگوهای مسیر ۲ که به تاریخ ۲۶ اگست ۲۰۲۱ با حضور دپلمات‌های اسبق و کارشناسان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان، ایران، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، جاپان، هند و ایالات متحده امریکا برگزار شده بود، دربارۀ بحران پیش آمده در افغانستان و اقدامات فوری در راستای نجات شهروندان افغان بحث و گفت‌وگو شد.

شرکت‌کنندگان از فروپاشی دولت، بحران خشکسالی و در نتیجۀ آن کاهش محصولات زراعتی، بیکاری و فقر گسترده، پایان حضور نیروهای بین‌المللی، مسدودشدن بانک‌ها و بحران کم‌سابقۀ پولی و مالی، قحطی و بحران ناشی از ویروس کرونا، ابراز نگرانی کرده و از جامعۀ بین‌المللی خواستند اقدامات فوری را در راستای نجات شهروندان افغانستان روی دست گیرند.

شرکت‌کنندگان ابراز داشتند که طالبان در جنگ به پیروزی رسیدند؛ اما حکومت‌داری نیازمند کادر و ظرفیت انسانی و منابع اقتصادی است، این درحالی است که متخصصان و نیروهای با تجربه و حرفه‌یی یکی پی دیگر افغانستان را ترک می‌کنند و جامعۀ بین‌المللی نیز کمک‌هایش را قطع کرده است.

دیپلومات‌ها و کارشناسان، اعلام عفو عمومی و جلوگیری از انتقام‌جویی از سوی طالبان را یک نشانۀ مثبت خوانده و گفتند که نتایج روی دست گرفتن این اقدامات در عمل مشاهده شود.

به گفتۀ آنان، بی‌اعتمادی عمیق به طالبان، نگرانی از امنیت و بی‌باوری به آینده، افغان‌ها را وادار به ترک کشور ساخته است.

به باور آنان، طالبان با بحران اعتماد در سطح بین‌المللی روبرو هستند. آنان برای این‌که به رسمیت شناخته شوند، باید نشان دهند که آمادۀ تشکیل حکومت فراگیر و همه‌شمول هستند. طالبان نباید تجربۀ حکومت‌داری دهۀ ۹۰ را تکرار کنند. مشارکت نسل پسا ۲۰۰۱ از جمله زنان، اعضای جامعۀ مدنی و جوانان در حکومت‌داری ضروری است.

سخنران با اشاره به بحران بی‌سابقه بشری، از جامعۀ بین‌المللی خواسته‌اند که به کمک‌ها و همکاری‌هایش با مردم افغانستان ادامه دهند.