اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

Our Partners

جامعۀ قلب آسیا به دنبال گسترش روابط، ایجاد درک متقابل و اعتمادسازی، میان افغانستان، کشورهای منطقه و همسایه و بازیگران منطقه‌یی و جهانی است.
برای دست‌یابی به این هدف، ما علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی، از همکاران افغان و بین‌المللی خویش نیز در این زمینه‌ها بهره خواهیم برد:
• مشوره‌دهی و پشتیبانی از دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی، جامعۀ مدنی و سازمان‌های چندجانبه در زمینه‌های تخصصی نهاد؛
• راه‌اندازی منظم گفت‌وگوها و نشست‌های «Track 2» و«track 1.5’ » با حضور سیاست‌گذاران فعال، دیپلومات‌های بازنشسته، چهره‌های اکادمیک و فعالان جامعۀ مدنی؛
• برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌هایی برای فعالان سیاسی – مدنی برخی کشورهای منطقه با تمرکز ویژه بر فعالیت جامعه مدنی، گروه‌های زنان، جوانان، ورزشکاران و رسانه‌ها و دیگر گروه‌های اجتماعی.
• تسهیل پروژه‌های مشترک با فعالان جامعه مدنی از برخی یا همه کشورهای منطقه، با تمرکز ویژه بر کارآفرینی منطقه‌یی.
• تسهیل نشست‌های نهادهای تحقیقاتی- اکادمیک شامل سازمان‌های دولتی و غیردولتی از کشورهای منطقه؛ و
• پشتیبانی از تعامل و همکاری رسانه‌‌های کشورهای منطقه با تمرکز خاص به اطلاع‌رسانی و برجسته‌سازی میراث مشترک فرهنگی و تاریخی میان کشورهای منطقه.

تبادلب

تبادلب

Center on International Cooperation – New York University

Center on International Cooperation – New York University

Center on International Cooperation - New York
Konrad Adenauer Stiftung

Konrad Adenauer Stiftung

Konrad Adenauer
European Institute of Peace

European Institute of Peace

European Institute of
Institute of Strategic Studies Islamabad

Institute of Strategic Studies Islamabad

Institute of Strategic Studies
Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan

Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan

Ministry of Foreign Affairs of