اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

همکاران

فابریزیو فوشینی

فابریزیو فوشینی

دکتر فابریزیو فوشینی پژوهشگر تاریخ، جامعه و سیاستِ افغانستان است. وی نزدیک به دو دهه ( از سال 2003 بدین سو) مشغول تحقیق و کار در زمینۀ تاریخ و مطالعات
الهام غرجی

الهام غرجی

الهام غرجی از پژوهشگران ارشد جامعۀ قلب آسیا و یک چهرۀ اکادمیک است. وی نامزد دکترا در زمینۀ سیاست بین‌الملل و حل منازعات از دانشگاه کویمبرای پرتگال است. تحقیقات وی