اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

مدیریتي ټیم / تیم مدیریتی

جمشید یما امیری

جمشید یما امیری

جمشید یما امیری، ژورنالیست و نویسندۀ افغانِ مستقر در کابل است. آقای امیری تجربۀ پانزده سال کار در رسانه‌های دولتی و خصوصی افغانستان دارد. به‌عنوان مدیر مسوول مجلۀ آغاز تغییر-
دکتر چارلوت مکسول- جونز

دکتر چارلوت مکسول- جونز

دکتر مکسول جونز از سال 2010 بدین‌سو در افغانستان کار کرده و بیش از 15 سال تجربۀ تحقیق میدانی در اروپای شرقی، خاورمیانه و آسیای میانه دارد. وی دکترای خود