اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

خپرونی/ نشریات

هغه درسونه چې له ۱۹۸۰ – ۱۹۹۰ز کلونو یې د افغانستان  سولې له مذاکراتو زده کوالی شو

هغه درسونه چې له ۱۹۸۰ – ۱۹۹۰ز کلونو یې د افغانستان سولې له مذاکراتو زده کوالی شو

سیزه د دې اثـر د لوسـتلو موخـه د پخوانـئ بیـن االفغانـی مذاکراتـو نـه د ضعـف او قـوت ټکـي پـه ډاګـه کـول دي چـې د اوسـنی بیـن الافغانی (د افغـان حکومـت او طالبانـو ) مذاکراتـو پالیسـیو کـې تحلیـل او مناسـب لارې چـارې برابـرې کـړي. پـه دې اثـر کـې د څېړونـو رسبېـره د ۱۹۸۰ او ۱۹۹۰
افغانستانِ پس از خروج امریکا: چگونه می‌توان روند صلح را نجات داد؟

افغانستانِ پس از خروج امریکا: چگونه می‌توان روند صلح را نجات داد؟

نویسندگان: جاوید لودین و جانان موسی‌زی ترجمه از انگلیسی: جامعه قلب آسیا پس از دو دهه، ایالات متحده امریکا و متحدانش بالاخره به حضور نظامی در افغانستان پایان دادند. در نتیجه، دولت افغانستان پشتیبان اصلی بین‌المللی خود را در میدان از دست داده و موازنۀ جنگ به نفع طالبان تغییر کرده است. دولت افغانستان
له یوې سیاسي هوکړې پرته، افغانستان به د دوامدارې کورنۍ او سراسري جګړې شاهد وي

له یوې سیاسي هوکړې پرته، افغانستان به د دوامدارې کورنۍ او سراسري جګړې شاهد وي

آسیا‎‎زړه ټولنې، په یوې انلاین خپرونه کې د افغانستان د سولې تجربې او درسونو تر عنوان لاندې خپل  نوی څېړنیز راپور نقد کړ. دغه انلاین خپرونه  د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ په ۳مه نېټه د آسیا‎زړه‎ټولنې مرستیال، ښاغلي جانان موسی‎زي په مدیریت او د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون پخوانۍ مشرې، ډاکټر سیماسمر؛