اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

جمشید یما امیری

جمشید یما امیری، ژورنالیست و نویسندۀ افغانِ مستقر در کابل است. آقای امیری تجربۀ پانزده سال کار در رسانه‌های دولتی و خصوصی افغانستان دارد. به‌عنوان مدیر مسوول مجلۀ آغاز تغییر- ارگان نشراتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی- دبیر خبر روزنامۀ ماندگار، نویسندۀ روزنامۀ هشت صبح، مسوول دیپارتمنت خبر و رسانه‌های ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی و مشاور رسانه‌یی شورای عالی مصالحه ملی کار کرده است. او بنیان‌گذار و مدیر مسوول خبرگزاری کشور نیز می‌باشد.

امیری ماستر حقوق عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی است و دورۀ لیسانس را در رشتۀ فلسفه و جامعه شناسی دانشگاه کابل گذرانده است. وی کتاب‌ها و مقالات متعددی در زمینۀ مسایل سیاسی و اجتماعی  افغانستان نگاشته است. وی از دو سال بدین‌سو به‌حیث مشاور رسانه‌ای جامعۀ قلب آسیا (HAS) کار می‌کند.