اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

فابریزیو فوشینی

دکتر فابریزیو فوشینی پژوهشگر تاریخ، جامعه و سیاستِ افغانستان است. وی نزدیک به دو دهه ( از سال 2003 بدین سو) مشغول تحقیق و کار در زمینۀ تاریخ و مطالعات افغانستان بوده است.

وی در پوهنتون بولونیای ایتالیا در زمینۀ تاریخ درس خوانده و دکترایش را در زمینۀ تاریخ مدرن افغانستان با تمرکز ویژه به‌تاریخ شفاهی این کشور به‌دست آورده است.

وی در سال‌های 2010 تا 2014 به‌عنوان تحلیلگر سیاسی در کابل با شبکۀ تحلیلگران افغانستان کار می‌کرد. همچنان با برخی نهادهای اکادمیک و تحقیقاتی همکاری داشت. فابریزیو فوشینی همچنین با پناهجویان افغان در ایتالیا و کشورهای بالکان غربی همکاری کرده است.