اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

گاتم ماکهو پادیا

گاتم ماکهو پادیا، پس از خدمت به عنوان سفیر جمهوری هند در کشورهای سوریه، افغانستان و میانمار و ژراژدافیر سفارت تازه‌تأسیس هند در کابل(حکومت پسا طالبان)، در سال 2016 بازنشسته شد.

او از سال 1980 تا 2016 در وزارت‌های امور خارجه، دفاع و سفارت‌خانه‌های هند در بیرون از کشور کار کرده است.

وی همچنان در سازمان ملل در نیویارک به‌عنوان مشاور در زمینۀ توسعه اجتماعی خدمت کرده است. سفیر گاتم در انستیتوت دفاعی هند در دهلی جدید تدریس کرده و در سال‌های 2009- 2010 در انستیتوت صلح جهانی واشنگتن کار کرده است.

او در حال حاضر عضو ارشد مرکز تحقیقات مستقل  CPRدر دهلی جدید است. کار این مرکز تحقیقاتی متمرکز به مناسبات منطقه‌ای در حوزۀ افغانستان و کشورهای شمال شرق هند و جنوب شرق آسیا می‌باشد.