اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

واگاداس یوساکاس

سفیر واگاداس یوساکاس، وزیر خارجۀ سابق لتوانیا، نماینده ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان (2010-2013) سفیر سابق اتحادیه اروپا در روسیه، سفیر لتوانیا در امریکا، مکسیکو و محکمه سنت جیمز بوده است.

او اکنون عضو هیأت مدیره «Avia Solutions Group» ارائه دهنده خدمات چندجانبه برای هواپیماهای جهانی است.