اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

مشرف‌ زیدی

مشرف زیدی، کارشناس ارشد سیاسی پاکستانی است. او دو دهه به عنوان مشاور و همکار رهبران سیاسی و سازمان‌ها در عرصۀ روابط عمومی کار کرده است.

وی در نهاد فکری و تحقیقاتی «تبادلب» کار می‌کند؛ نهادی فکری و خدمات مشاوره‌‌یی‌که به منظور درک پیچیدگی‌های سیاسی و چالش‌های پیش‌روی رهبران و تصمیم گیرندگان حوزۀ آسیای جنوبی و مرکزی و فراتر از آن تأسیس شد.

پیش از این، زیدی در کارزار مقابله با بحران تعلیم و تربیه در پاکستان مصروف بود. از هنگام راه‌اندازی کارزار در سال 2013 تا اگوست 2018 به عنوان رییس عامل کمپاین فعالیت می‌کرد.

زیدی در سال 2015 در «بنیاد قرن» از نویسندگان اصلی گزارش «Jago Pakistan» بود.

مجمع جهانی اقتصاد در سال 2014 میلادی، وی را به عنوان یک رهبران جوان جهانی مورد تقدیر قرار داد.

وی تا ماه جنوری 2013 مشاور ارشد وزیر خارجه پاکستان بود. در وزارت خارجه در بخش روابط استراتژیک پاکستان کار می‌کرد و همچنان و دیپارتمنت دیپلماسی این وزارت خانه را ایجاد کرد.

پیشتر با سازمان ملل متحد در افغانستان در زمینۀ دولت‌سازی کار می‌کرد. همچنان، زیدی همکار ارشد اتحادیه اروپا در زمینه حمایت از حاکمیت قانون و عدالت در پاکستان بود.

 وی با برنامۀ توسعه‌یی دانمارک در پاکستان کار کرد. زیدی همچنان در تأسیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه در پاکستان کمک کرد و به DFAT کانادا و سایر برنامه های کمک دو جانبه در زمینه انتخابات و حاکمیت دموکراتیک مشاوره داده است.

وی همچنین به عنوان مشاور دولت در وزارت توسعۀ بین الملل بریتانیا (DFID) کار کرده است.

زیدی در مشاوریت دولت در زمینۀ اصلاحات، حکومت‌داری محلی و توسعه به خصوص در ایالت پنجاب پاکستان کمک کرده است.

او در رسانه‌های پاکستانی، عربی و روزنامه‌های غربی دربارۀ مسایل پاکستان، منطقه و جهان می‌نویسد.