اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

محمد احسان ضیا

محمد احسان ضیا، رییس بخش افغانستان انستیتوت صلح امریکا است. او مذاکره‌کنندگان افغان را به منظور دست‌یابی به یک راه حل صلح‌آمیز کمک می‌کند. او در زمینۀ صلح‌سازی و آقای ضیا به عنوان وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان نیز کار کرده است. او در زمینۀ صلح‌سازی و حل منازعات در افغانستان کار کرده و از سوی نهادهای محلی و دولتی مورد ستایش قرار گرفته است. او مقالات متعددی در زمینۀ صلح و حل منازعه نگاشته است. آقای ضیا، به دلیل ارایۀ طرح نوآورانه در توسعه و همبستگی ملی، از سوی رییس‌جمهور کلمبیا مورد ستایش قرار گرفته است.

محمد احسان ضیا، از پوهنتون یورک بریتانیا در زمینۀ مطالعات پساجنگ فوق‌الیسانس دارد. او به زبان‌های انگلیسی، دری، پشتو، اردو و ترکی تسلط دارد.