اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

درباره

درباره

جامعۀ قلب آسیا یک نهاد مستقل افغانی است که در راستای تأمین صلح پایدار در افغانستان و گُسترش روابط و مناسبات در سطوح مختلف در منطقه قلب آسیا فعالیت می‌کند.

جامعۀ قلب آسیا در سال 2019 توسط دیپلمات‌های سابق افغانستان آقایان جاوید لودین و جانان موسی‌زی تأسیس شد و تیمی از متخصصان داخلی و بین‌المللی به آن پیوستند.

اهداف استراتیژیک

اهداف بنیادی ما عبارتند از:

کمک به ارتقای دانش و شگوفایی علمی در افغانستان و منطقه؛

ارتقای مناسبات و روابط از طریق گفت‌وگوها و تعاون علمی و سیاسی؛

افزایش و گسترش ارتباطات، تعاون و تبادل اندوخته‌های علمی از طریق جامعه مدنی و ابتکارات مردم به مردم؛

مراقبت و نظارت از سیاست‌های عمومی در افغانستان و سایر کشورهای منطقه در مورد موضوعات کلیدی مانند امنیت، صلح، شکوفایی اقتصادی و محیط زیست؛

کار به عنوان یک مرکز منابع دایمی در افغانستان و کشورهای منطقه با تمرکز ویژه در زمینه همکاری، ایجاد ارتباط و اعتمادسازی در منطقه؛

اهداف برنامه‌ریزی شده

از طریق پژوهش‌های علمی و  تسهیل گفت‌وگوها هداف ما این است:

ارتقا افکار و ایده‌های مبتکرانه؛

انجام تحقیقات مستقل در ارتباط به موضوعاتی که همکاری‌های منطقه‌یی را تقویت می بخشد؛

راه‌اندازی جلسات Track2 به منظور تسهیل گفت‌و‌گو و تعاون میان کارشناسان و سیاست‌مداران افغانستان و منطقه؛

ارایه تحلیل‌های اکادمیک از وضعیت سیاسی، امنیتی و اجتماعی منطقه؛

ارایه ورودی‌های تجربی برای تصمیمات عمده سیاسی، از طریق مطالعات و

تحلیل‌های علمی و حمایت از سیاست‌های صحیح؛ و

تقویت گفت‌وگو، تفاهم و همکاری در سطح جامعۀ مدنی بین افغانستان و کشورهای منطقه.