اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

«تلاش افغان‌ها برای صلح -د جمهور رئیس نجیب الله او ډاکټر محمدحسن کاکړ تاریخي لیکونه»

«تلاش افغان‌ها برای صلح – د جمهور رئیس نجیب الله او ډاکټر محمدحسن کاکړ تاریخي لیکونه»، مجموعه‌ مقالاتی دربارۀ روند صلح افغانستان است که از سوی جامعۀ قلب آسیا و بنیاد کاکر تهیه و تدوین گردیده است. پیشگفتار این کتاب از سوی اخضر ابراهیمی نماینده سابق سازمان ملل متحد در افغانستان نگاشته شده است. در این کتاب، مجموعه مقالات دکتر محمد حسن کاکر، دانشمند فرهیخته به داکتر نجیب‌الله رییس‌جمهور سابق و بالمقابل نامه‌های داکتر نجیب‌الله به پوهاند کاکر به نشر رسیده است.  در این نامه‌ها، دربارۀ مشی مصالحه ملی رییس جمهور سابق و راه‌های بیرون رفت افغانستان از جنگ و بحران کشور بررسی و ارزیابی گردیده است.

همچنان، در این مجموعه مقالات، نوشته‌ها و دیدگاه‌های پژوهشگران و نویسندگان مطرح افغانستان دربارۀ فرصت‌ها و چالش‌های روند صلح و راه‌کارها و طرح‌ها برای موفقیت روند صلح به نشر رسیده است. از آنجایی‌که مذاکرات جاری به مرحلۀ حساس و سرنوشت‌سازی رسیده است، جامعۀ قلب آسیا و بنیاد کاکر با درک اهمیت مقالات و درس‌هایی‌که می‌توان از آن در شرایط کنونی کشور گرفت، تصمیم به نشر این مجموعه مقالات گرفته‌اند.

عنوان اصلی:

تلاش افغان‌ها برای صلح

عنوان فرعی:

د مقالو مجموعه

پیشگفتار:

با پیش‌گفتاری از اخضر ابراهیمی

ویرایش و مقدمه

 زرین انځور و خلیل‌الله افضلی

متن پشت کتاب:

  1. برای اين همه بدبختی های افغانستان، هر کس عامل جداگانه اي را مسوول قلمداد ميکند. تصور نميکنم اکنون موقع آن باشد که روی مسووليتهای اين يا آنطرف حرف بزنيم. زيرا از اين امر جز تشديد تضاد ها و ادامه خونريزی چيز ديگر متصور نيست. درعوض بايد همه بکوشيم تا راه بيرون رفت از بحران خونين موجود را جستجو کنيم. مردم افغانستان نميخواهند بیش از اين قربانی انتقامجويی های ديگران شوند. آنها اولتر از همه به صلح نياز دارند تا بتوانند در پناه آن گذشته تلخ را فراموش کرده و متوجۀ ساختن يک آيندۀ زيبا، مصوون و مرفه برای خود و نسلهای آيندۀ کشور شوند.
  • رئیس جمهور نجیب‌الله در نامه‌اش به داکتر محمدحسن کاکر
  1. به ميان آوردن حکومت ملی در صورتيکه طرف های ذيدخل خارجی و داخلی برای آن مصمم و آماده باشند، هيچ مشکل نخواهد بود. اما در صورتيکه طرف های ذيدخل افغانی برای به ميان آوردن حکومت بين خود موافقه و آمادگی نشان ندهند و درین موضوع مصالح علیای مملکتی و ملی را فوق ملاحظات خاص گروهی و شخصی خود قرار ندهند، ممکن نيست بحران موجود رفع شود. هیئت های رئيسه طرف های ذيدخل و در واقع هر افغان انفرادی صاحب نظر و حساس درینمورد به درجه اول مسؤليت دارند. اين سادگی خواهد بود که فکر شود، ديگران نسخه ای غرض رفع بحران ما بیغرضانه مهيا و تقديم خواهد نمود. اينهم غرور بيجا خواهد بود که از کمک لازمی ديگران درين حال مصيبت ملی و انسانی خود را بی نياز دانست.
  • داکتر محمدحسن کاکر در نامه‌اش به داکتر نجیب‌الله
  1. د مقالو د دغې مجموعې الهام له هغو درې لیکونو اخېستل شوی چې په 1990م کال کې د شوروي پوځونو له وتلو یو کال وروسته، د جمهور رئیس نجیب الله او پوهاند محمد حسن کاکړ تر منځ تبادله شوي دي. په دغو لیکونو کې نجیب الله او کاکړ د افغانانو د ارمانونو او هیلو او همداراز هېواد ته د سولې د راوړلو د طرحو په هکله بحث کړی دی. دوی دغه راز د افغانستان د جګړې او سولې د داخلي، سیمه‌ییزو او نړیوالو لوبغاړو، عواملو او خنډونو په هکله هم نظرونه تبادله کړي دي. د مقالو په دغه ټولګه کې د تاریخپوهانو، د سیاسي علومو څېړونکو، انسان پېژندونکو، سیاستوالو او د مدني ټولنې د غړو 11 مقالې راغلي دي چې ۸ مقالې په دري او ۳ مقالې په پښتو ژبه دي. دوی د لیکونو په تحلیلولو سره، د سولې د اوسنیو او تېرو پروسو او هڅو د تاریخي، فرهنګي او سیاسي موضوعاتو په هکله نظریات وړاندې کړي دي.

تلاش افغان‌ها برای صلح