اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

هشتمین دور گفت‌وگوهای Track 2 برگزار شد

جامعۀ قلب آسیا، هشتمین دور سلسله ‌گفت‌وگوهای Track 2 به‌سوی «افغانستان صلح‌آمیز: جلب حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح افغانستان» را چهارشنبه 27 جنوری با حضور دیپلومات‌های پیشین، نمایندگان نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان منطقه‌ای و جهانی برگزار کرد.

در این برنامه، دربارۀ آتش‌بس، افزایش خشونت‌ها، کندی مذاکرات جاری صلح در دوحه، پالیسی ادارۀ جدید امریکا دربارۀ مذاکرات صلح و بازنگری موافقت‌نامۀ 29 فبروری دوحه، خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، موضع کشورهای منطقه دربارۀ احتمال تمدید حضور نیروهای بین‌المللی و نقش کشورهای منطقه دربارۀ مذاکرات دوحه و اهمیت اجماع منطقه‌یی و جهانی در حمایت از روند صلح افغانستان، بحث و تبادل نظر شد.

شرکت‌کنندگان همچنان بر تداوم گفت‌وگوهای Track 2 به منظور دریافت راه‌حل برای خروج از بن‌بست و دست‌یابی به یک توافق صلح تأکید ورزیدند.

 سلسله گفت‌وگوهای Track 2 به‌منظور تسهیل و کمک به گفت‌وگوهای صلح و ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی در حمایت از روند صلح افغانستان در سال 2020 راه‌اندازی شد.